Добродишли
МЕЗГРА ДОО

 

Предузеће МЕЗГРА ДОО је основано 1998. године 
Основна делатност предузећа је откуп и прерада дрвета
Годишња прерада износи од 5000 до 6000 метара кубних дрвета
Преко 80 % тих производа се извезе у земље Европе (Словенија, Италија и друге...)